Inhoud laden... Laadtijd hangt af van je internetverbinding!

Reserveer nu!
Paintball

Paintball

Ons paintballterrein is 35.000 m² groot en bestaat uit verschillende scenariozones: een zone met loopgraven, een zone met bruggen over vijver, een dorp met bos, er staan legertrucks, … Paintball is dé teambuildingsklassieker in ons aanbod! Twee teams nemen het tegen elkaar op in gevarieerde scenario’s.

Of u nu als bedrijfsuitje, vriendengroep of met een vrijgezel komt, u zal altijd een leuke en spannende dag beleven!


Dagdelen en prijzen

Dagelijks zijn er 3 paintballsessies: van 10u tot 13u, van 13u tot 16u en van 16u tot 19u.
U kan kiezen of u wenst deel te nemen aan één van deze paintballsessies voor 30€/pp. of u kunt opteren voor 2 aansluitende sessies voor slechts 35€/pp. 

Inbegrepen in de prijs is de huur van de uitrusting.

Deze omvat een semi-automatische paintballmarker, paintballmasker, camouflage overall, 100 paintballs. 

Extra refills kunnen worden aangekocht voor 6,5€/70 stuks. 

Ook catering is mogelijk. Op aanvraag bezorgen we u een lijst met mogelijkheden en prijzen.


Extra Materiaal

Stevig schoeisel en aan de weersomstandigheden aangepaste kledij zijn aanbevolen.


Veiligheid

Daar veiligheid voor ons een absolute prioriteit is, wordt er voor aanvang van de activiteit een briefing gegeven. 

De spel- en veiligheidsregels dienen steeds te worden nageleefd. Bij niet naleving houden we ons ten allen tijde het recht voor om (verdere) deelname aan de activiteit te weigeren. 

 Spel- en veiligheidsregels

Door inschrijving op de deelnemerslijst aanvaarden de deelnemers de spel- en veiligheidsregels van paintball steeds na te leven. Deze regels zijn bij de deelnemerslijst gevoegd, worden voor aanvang van het spel mondeling uitgelegd en zijn op een zichtbare plaats op de spellocatie na te lezen. 

3 zones: 

 • Veilige zone: zone waar niet wordt gepaintballd o.w.v. spelredenen. Hier verzamelen de deelnemers die uitgeschakeld zijn.
 • Verboden zones: zones waar niet wordt gepaintballd o.w.v. veiligheidsredenen. 
 • Spelzones: plaats waar wordt gepaintballd. Deze zones zijn voor aanvang van het spel verkend door de deelnemers. 

Voor de aanvang van het spel is er een initiatie van de paintball markeerder. 

 • Veiligheidsregels m.b.t. de paintball markeerder (minimum schietafstand van 10 meter) 
 • Gebruik geen reeds geschoten paintballs 

Maskers dienen zolang het spel duurt (het spel begint en eindigt met een fluitsignaal) steeds te worden opgezet. De spelbegeleiders leggen bij niet naleven van deze spelregel het spel stil. Deelnemers zijn verplicht, als ze vaststellen dat een deelnemer deze verplichting niet naleeft, deze hierop te wijzen en het is verboden naar een deelnemer die zijn masker niet opzet te schieten. Het is verboden tussen de spelen te schieten.

De richtlijnen van de spelbegeleiders worden door de deelnemers strikt nageleefd. Respecteer de u afgeleverde uitrusting. Respecteer de natuur. Daden of handelingen die de eigen veiligheid van de deelnemer en/of de veiligheid van de andere deelnemers en/of de veiligheid van derden in gevaar kunnen brengen, zijn verboden. 

De deelnemers erkennen door inschrijving op de deelnemerslijst kennis te hebben van de spel- en veiligheidsregels en deze steeds na te leven. Stafort Hezerheide Events b.v.b.a. is dan ook niet aansprakelijk voor schade aan deelnemers of derden resulterend uit het niet naleven van deze spel- en veiligheidsregels.

 

Specifiek

Deelnemers: Vanaf 10 personen en vanaf 15 jaar.
Prijs: 3u= 30 euro/PP | 6u= 35 euro/PP
Tijdsduur: 2u

Sfeerbeelden